Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.

Fiscale aspecten

Wat u moet weten over de fiscale aspecten van een vakantiehuis

De fiscale aspecten van een vakantiehuis

Als u een vakantiewoning op het oog heeft in Nederland, krijgt u te maken met fiscale gevolgen die aan de aankoop en het gebruik van de vakantiewoning verbonden zijn. Denk aan inkomstenbelasting en onroerendezaakbelasting en mogelijk ook overdrachtsbelasting, omzetbelasting en forensenbelasting.Óf u met belastingen te maken krijgt, is afhankelijk van uw (persoonlijke) omstandigheden en de wijze van gebruik van de vakantiewoning. Laat u voor uw persoonlijke situatie daarom nader informeren door een van onze adviseurs.

Omzetbelasting

Koopt u een nieuwe – nog niet eerder gebruikte – vakantiewoning, dan zal hierover 21% omzetbelasting (btw) berekend worden. Koopt u een vakantiewoning die al meer dan twee jaar geleden voor het eerst in gebruik is genomen, dan zal hierover geen btw berekend worden. Op verzoek van zowel koper als verkoper kan in een dergelijk geval toch btw berekend worden als u de vakantiewoning voor 90% of meer gaat gebruiken voor met btw belaste activiteiten. U moet hiervoor toestemming vragen aan uw belastingkantoor of uw keuze vastleggen in de notariële akte van levering. De hiervoor beschreven gevolgen voor de btw gelden als de vakantiewoning als ‘onroerend’ wordt aangemerkt. De btw die bij de aankoop berekend wordt, kunt u in sommige gevallen terugvragen bij de Belastingdienst. Dit is afhankelijk van de wijze van gebruik van de vakantiewoning.

Overdrachtsbelasting

Bij de aankoop van een vakantiewoning moet je overdrachtsbelasting betalen. De tarieven kunnen variëren en zijn afhankelijk van de datum van aankoop en jouw situatie. Als algemene regel gold tot september 2021 dat het tarief voor overdrachtsbelasting voor niet-woningen (waaronder vakantiewoningen) 6% was, maar er zijn uitzonderingen en vrijstellingen van toepassing. Het is essentieel om de meest recente tarieven en voorwaarden te controleren bij de Belastingdienst.

Inkomstenbelasting

Als je de vakantiewoning verhuurt, moeten de huurinkomsten worden opgegeven in je aangifte inkomstenbelasting. Afhankelijk van de situatie kan dit in box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) of box 3 (belastbaar inkomen uit sparen en beleggen) vallen. Als je zelf in de vakantiewoning verblijft, kunnen er bepaalde regels van toepassing zijn op de verdeling van de kosten en opbrengsten tussen privé en zakelijk gebruik.

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Als eigenaar van een vakantiewoning ben je ook verplicht om onroerendezaakbelasting te betalen. De tarieven worden bepaald door de gemeente waarin de vakantiewoning zich bevindt.

Eigenwoningforfait

Als je de vakantiewoning als tweede woning gebruikt, moet je mogelijk een bedrag bij jouw inkomen optellen voor het eigenwoningforfait. Dit geldt voor woningen die niet je hoofdverblijf zijn.

Hypotheekrente

Als je een hypotheek hebt afgesloten voor de aankoop van de vakantiewoning, kan de hypotheekrente mogelijk aftrekbaar zijn van jouw belastbaar inkomen. De regels voor hypotheekrenteaftrek kunnen echter complex zijn en zijn aan verandering onderhevig.

Forensenbelasting

Een gemeente heeft de mogelijkheid forensenbelasting te heffen. Dit kan als u in een andere plaats dan uw woonplaats een woning voor minstens 90 dagen per jaar ter beschikking heeft. Het is niet van belang of u ook daadwerkelijk 90 dagen of meer in de woning verblijft. Verblijft u permanent in uw vakantiewoning, dan is forensenbelasting niet van toepassing.

Het is aan te raden om een deskundige belastingadviseur of fiscaal expert te raadplegen om u te helpen de specifieke fiscale implicaties van uw vakantiewoning te begrijpen en om ervoor te zorgen dat u aan al uw wettelijke verplichtingen voldoet. Ook Vakantiehuismakelaars beschikt over veel kennis op dit vlak.

Inschrijven nieuwsbrief